Ίλιον       Ιδομενέως 60        Αφοι Λάμπρου ο.ε      τηλ.210 2632633 (κεντρική διάθεση)
Νίκαια       Π.Ράλλη 321         Κόλια Άννα         τηλ.2104911388
Σάμο        Σμύρνης 5 Βαθύ       Σακλάς Ευάγγελος      τηλ.22730 24900
Ρόδος       Αμερικής 27         Παπαβασιλείου Μιχάλης  τηλ.22410 73017
Κρήτη Ηράκλειο  Χρυσοστόμου 6        ASMANI ART CENTER  τηλ.2810-300250 
Κάλυμνος     Καλυμνιώτισα         Bantel           τηλ.2243051505