Πίνακες εξ ολοκλήρου χειροποίητοι με συνδιασμό υλικών όπως μέταλλο πετρώματα ξύλα και άλλα πολλά… Πίνακες με τρισδιάστατο αποτέλεσμα.

Page | 12